Huisregels

  Voordat u begint te spelen, controleert u allereerst:
       Zitten we aan de goede tafel
       Zitten we in de juiste windrichting
       Hebben we de juiste spellen
       Hebben we de juiste tegenstanders (paarnummer)
       Tel steeds uw kaarten, voordat u ze inziet !!!
       Ruim de kaarten pas op als iedereen het eens is over de score
–   Is deze score ook ingevoerd is in de bridgemate.
       Tel ze ook, voordat u ze terugsteekt in het board.
Als we dat allemaal doen, komt er geen “12 en 14” situatie meer voor.

   Een systeemkaart is verplicht voor de A en B lijn. Deze geeft u ter inzage aan uw tegenstander in ruil voor hun systeemkaart.

   U mag vragen naar de betekenis van een bieding van uw tegenstanders, maar alleen als u aan de beurt bent om te bieden. Bovendien vraagt u niet aan degene die de bieding deed, maar aan zijn/haar partner.

   Het is niet geoorloofd enigerwijs informatie aan uw partner over te brengen, anders dan door correct bieden. Zuchten, steunen, kreunen, grimassen of opmerkingen maken enz. is allemaal niet toegestaan. Laat de biedingbox met rust. Pas wanneer u er zeker van bent, wat u wilt bieden, pak dan het betreffende biedkaartje. Het met de hand beroeren van een biedkaartje en daarna toch passen geeft ongeoorloofde informatie aan de partner. De juiste volgorde is: nadenken à beslissen à biedkaartje pakken.

   Indien er iets passeert wat volgens u niet correct is, roep dan altijd om arbitrage. Zelf oplossingen bedenken of aan het eind van de avond uw beklag doen, leidt altijd tot onbevredigende toestanden. Denk niet, dat een arbiter roepen onsportief is, ieder spel moet nu eenmaal volgens de spelregels gespeeld worden. Het voor de beurt bieden, voor de beurt uitkomen, onvoldoende bieden, zeer lang nadenken en alsnog passen, verzaken enz. komt in de beste families voor, maar steeds weet de arbiter de beste oplossing.

Blijf altijd hoffelijk jegens uw tegenstanders en accepteer de uitspraak van de arbiter zonder morren of tegenspraak.

   Als u moet uitkomen na het bieden, doe dat dan altijd met een gedekte kaart. Wacht op een teken van uw partner, voordat u uw kaart omkeert. Wacht ook even tot de bieding in de bridgemate is ingevoerd. Als blijkt dat niet u, maar uw partner moest uitkomen, dan kan dit hersteld worden, zonder dat men uw kaart heeft gezien.

   De Noordspeler noteert de bieding in de bridgemate en na afloop van het spel wordt dit aangevuld met de score. De Oostspeler controleert of de invoer juist is geweest en kan indien nodig de invoering aanpassen.

   Als er in de 1e ronde wordt rondgepast, mag er niet opnieuw worden geschud. In de volgende rondes doet u dat immers ook niet. In de bridgemate wordt PAS ingevoerd en dit wordt wederom door Oost gecontroleerd.

   U krijgt 30 minuten voor 4 spellen. Ga dus niet na ieder spel het potje analyseren, hoe er evt. beter gespeeld had kunnen worden. Dit leidt tot niets en gaat ten kosten van uw tijd en er is onnodig geroezemoes. Er gaat na 22 minuten een signaal, ten teken dat u aan het vierde spel zou moeten beginnen. Neem geen risico van “Doe maar ff snel” of iets dergelijks. Voer op de bridgemates 0 in à u krijgt dan Niet gespeeld te zien in het systeem.

10 Na afloop brengen de Noordspelers het materiaal naar voren, waar gecontroleerd wordt of alles aanwezig is, en waar de tafelbladen in de koffers gedaan worden.
De Zuidspelers brengen de bridgemates naar de computerruimte.

TOT SLOT:  GEZELLIGHEID IS ONS MOTTO – HET IS VOOR ONS ALLEN EEN AVONDJE UIT!!!

Comments are closed.