Nieuwe alerteerregeling van de NBB
Per september 2009 heeft de Nederlandse Bridge Bond (NBB) een nieuwe alerteer-regeling geintroduceerd. De alerteerregeling werkt – samen met de ingevulde systeemkaart – eraan mee dat jouw biedingen door de tegenpartij kunnen worden begrepen, en andersom dat jij de biedingen van de tegenstander begrijpt. Dit maakt het bridgespel leuker en voorkomt moeilijkheden.

Alerteren
Alerteren is het attent maken van je tegenstanders op een bijzondere biedafspraak. Je alerteert altijd de bieding van je partner door het tonen van de alert-kaart uit de biddingbox. Je mag nooit je eigen bieding alerteren!

De tegenstanders mogen vragen wat de gealerteerde bieding betekent, maar dat is geen verplichting. Als de tegenstanders niets vragen geef je natuurlijk niet ongevraagd uitleg.

Waarom alerteren?
Volgens de spelregels is ieder bridgepaar verplicht om alle biedafspraken en –gewoonten aan de tegenstanders uit te leggen. Alerteren is daarbij een hulpmiddel, een aanvulling. Met een alert zeg je tegen je tegenstanders: “Let op, deze bieding is bijzonder!”

Overigens horen je biedafspraken volledig op je systeemkaart te staan, inclusief alle alerteerbare biedingen. Het feit dat iets op de systeemkaart staat ontslaat spelers er niet van een bieding te alerteren.

Welke biedingen alerteren?
De Hoofdregel: Je moet alle biedingen alerteren waarvan je kunt vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing (alert) een andere betekenis aan toekent.

Dat betekent dat met deze nieuwe regeling een aantal biedingen gealerteerd moeten worden waar dat voorheen niet verplicht was.

Verder moeten gealerteerd worden:
ð       Alle biedingen die een kunstmatige betekenis hebben (bijvoorbeeld een 2♦ opening als die o.a. een zeskaart harten of schoppen kan bevatten);
ð       Openingen van 1♣ en 1♦ als dat kan op minder dan een driekaart;
ð       Een 1SA opening die minder dan 14 of meer dan 18 punten kan bevatten;
ð       Redoubletten, als deze niet duiden op kracht.
ð       Transfers, relay-biedingen en vraagbiedingen, inclusief kunstmatige antwoorden hierop.

Niet alerteren!
De volgende biedingen worden niet gealerteerd:
ð       Alle biedingen op vierniveau of hoger;
ð       Alle doubletten;
ð       Een natuurlijk bod dat een bepaalde kracht aangeeft, bijvoorbeeld inverted minors, sprongvolgbiedingen en –antwoorden;
ð       Een 1SA opening die een vijfkaart hoge kleur of een zeskaart lage kleur kan bevatten.

Stayman en Jacoby
De Stayman en Jacoby conventies worden door bijna iedereen gespeeld. Volgens de nieuwe regels zouden ze moeten worden gealerteerd. Immers, het antwoord van 2♣ na een 1SA opening belooft geen klaveren, maar harten en/of schoppen.

Wij stellen voor om voor deze twee conventies een uitzondering te maken. Wij denken dat er veel verwarring ontstaat als we Stayman en Jacoby gaan alerteren.

Alerteren vergeten?
Als een alert wordt vergeten kan dat gevolgen hebben voor het spel. Je kunt als tegenstander volledig op het verkeerde been worden gezet als een bieding van de tegenstanders niet wordt gealerteerd. Ga in zo’n geval niet rommelen, roep de arbiter erbij!