1. Als u een avond verhinderd bent, schrijf dat dan even in het schrift dat altijd op de inschrijftafel ligt.
Als u plotseling verhinderd bent, kunt u altijd naar de wedstrijdleider bellen. Als één van de partners verhinderd is mag u met een invaller spelen. U krijgt dan minimaal 45% en maximaal 55%. Als u beiden verhinderd bent, krijgt u een score van 45%. Zijn er 2 spelers uit 1 lijn verhinderd, dan kunnen hun partners eventueel met elkaar spelen. De beide paren krijgen dan de behaalde score. Alle situaties van spelen met een invaller dienen vooraf bij de wedstrijdleiding gemeld te worden.
Bij wegblijven zonder afbericht krijgt u een score van 20%.

Speelt u met een speler van binnen de club die in een hogere lijn speelt en u dus in een hogere lijn samen speelt dan krijgt de speler die in de hogere lijn speelt 50% minimaal, de speler die in zijn eigen (hogere) lijn speelt met de invaller van binnen de club behoudt zijn eigen score, met een minimum van 45% en een maximum van 55%.

2. Als de wedstrijdleiding het nodig acht u in een hogere lijn te laten spelen, bijvoorbeeld om twee slaaptafels te voorkomen, krijgt u minimaal 50%; scoort u hoger, dan behoudt u uiteraard die hogere score. Dit gebeurt maximaal 1 keer per competitieronde.

3. Een speler die voor of bij de start te kennen geeft in een competitieronde meer dan 3 avonden met eenzelfde invaller te willen spelen, behoudt de behaalde score.

4. Clubkampioen wordt het paar, dat alle competitieronden in de A-lijn heeft gespeeld en het hoogst gemiddelde heeft behaald.

5. Alerteren.
Biedingen, waar de tegenpartij een andere betekenis aan hecht.
Zie hiervoor de alerteerregeling of het alerteerschema.